A A A

strona inernetowa ZSogrodnikaBIP ZSogrodnika

Zamówienia publiczne

...

Roztrzygnięcie przetargu - zapytanie o cenę

16.05.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup:

-  zestawów ślusarskich

Roztrzygnięcie przetargu - zapytanie o cenę

12.05.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup:

  • komputera wraz z oprogramowaniem

unieważnienie przetargu w trybie zapytania o cenę

09.05.2011

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup:

  • zestwów ślusarskich

Roztrzygnięcie przetargu - zapytanie o cenę

09.05.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup:

  • zestawów  tablicowych - przyrządy matematyczne
  • sztalug malarskich

INFORMACJA

28.04.2011

Dotyczy zamóweinia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup komputera wraz
z oprogramowaniem

Przetarg nieograniczony - podręczniki

28.04.2011
Dostawa podręczników na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zawsze na właściwym torze – edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” (termin składania ofert: 12.05.2011)

Informacja

15.04.2011
Informacja o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

Przetarg nr 3

05.04.2011
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z nauki o jakości w ramach realizowanego projektu Zawsze na właściwym torze - edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku ( termin składania ofert 15.04.2011 r.)

Przetarg nr 7

05.04.2011
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych języka angielskiego i niemieckiego w ramach realizowanego projektu: Zawsze na właściwym torze - edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku ( termin składania ofert 15.04.2011 r.)

Przetarg nr 1

05.04.2011
Dostawa podręczników na potrzeby realizacji projektu pn.: Zawsze na właściwym torze - edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (termin składania ofert 15.04.2011 r.)

Przetarg nr 2

05.04.2011
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z podstaw ogrodnictwa i sadownictwa w ramach realizowanego projektu Zawsze na właściwym torze - edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku ( termin składania ofert 15.04.2011 r.)

Przetarg nr 4

05.04.2011
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z informatyki w przedsiębiorstwie, rachunkowości w przedsiębiorstwie i zajęć wyrównawczych z informatyki dla osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego projektu Zawsze na właściwym torze - edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku ( termin składania ofert 15.04.2011 r.)

Przetarg nr 5

05.04.2011
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych, indywidualnego doradztwa psychologiczno - pedagogicznego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach realizowanego projektu Zawsze na właściwym torze - edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku ( termin składania ofert 15.04.2011 r.)


Opublikował: Magdalena Tomaszewska
Publikacja dnia: 05.04.2011
Podpisał: Sławomir Przybyłek
Dokument z dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 58 428