A A A

strona inernetowa ZSogrodnikaBIP ZSogrodnika

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1. Księga uczniów,

2. Księga druków ścisłego zarachowania

3. Księgi inwentarzowe,

4. Rejestr zastępstw,

5. Rejestr zarządzeń,

6. Rejestr uchwał rady pedagogicznej,

7, Rejestr regulaminów i procedur obowiązujących w szkole,

8. Rejestr wniosków na poszczególne stopnie awansu,

9. Rejestr zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,

10. Rejestr zaświadczeń i dyplomów dla uczniów  z OKE,

11. Rejestr wydanych świadectw,

12. Rejestr legitymacji szkolnych,

13. Rejestr zaświadczeń PRD

14. Rejestr korespondencji,

15. Rejestr zwolnień uczniów z wychowania fizycznego,

16. Składnica akt dokumentacji szkoły,

17. Rejestr delegacji,

18. Rejestr faktur,

19. Rejestr wypadków,

20. Księga kontroli.Opublikował: Magdalena Krobska
Publikacja dnia: 15.04.2021
Podpisał: Marek Janiak
Dokument z dnia: 10.02.2021
Dokument oglądany razy: 636