A A A

strona inernetowa ZSogrodnikaBIP ZSogrodnika


OFERTA DLA MŁODZIEŻY:


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

technik ogrodnik
technik architektury krajobrazu

technik informatyk
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik obsługi turystycznej
technik agrobiznesu

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

ogrodnik
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

fryzjer
kucharz

pszczelarz
rybak śródlądowy

rolnik
operator maszyn leśnychOpublikował: Magdalena Krobska
Publikacja dnia: 13.04.2021
Podpisał: Marek Janiak
Dokument z dnia: 21.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 882