A A A

strona inernetowa ZSogrodnikaBIP ZSogrodnika

Struktura własnościowa, majątekZespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, której organem prowadzącym jest Powiat Kaliski. Jednostka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.

STAN MAJĄTKU SZKOŁY

Stan majątku szkoły na dzień 01.01.2020 r.:
- środki trwałe – łączna wartość 7.506.287,86 złotych
- pozostałe środki trwałe – łączna wartość 1.303.520,97 złotych
- zbiory biblioteczne – łączna wartość 85.552,67 złotych
- wartości niematerialne i prawne – łączna wartość 66.717,25 złotych

Stan majątku szkoły na dzień 01.01.2021 r.:
- środki trwałe – łączna wartość 7.461.607,65 złotych
- pozostałe środki trwałe – łączna wartość 1.205.447,26 złotych
- zbiory biblioteczne – łączna wartość 85.602,67 złotych
- wartości niematerialne i prawne – łączna wartość 74.875,84 złotych

Stan majątku szkoły na dzień 01.01.2022 r.:
- środki trwałe – łączna wartość 10 672 882,58 złotych
- pozostałe środki trwałe – łączna wartość 1 267 730,55 złotych
- zbiory biblioteczne – łączna wartość 87 515,35 złotych
- wartości niematerialne i prawne – łączna wartość 75 675,93 złotych

Stan majątku szkoły na dzień 01.01.2023 r.:
- środki trwałe – łączna wartość 10.626.152,40 złotych
- pozostałe środki trwałe – łączna wartość 1.253.300,01 złotych
- zbiory biblioteczne – łączna wartość 90.789,81 złotych
- wartości niematerialne i prawne – łączna wartość 75.675,93 złotych

Stan majątku szkoły na dzień 01.01.2024 r.:
- środki trwałe – łączna wartość 10.441.797,37 złotych
- pozostałe środki trwałe – łączna wartość 1.383.098,98 złotych
- zbiory biblioteczne – łączna wartość 93.302,97 złotych
- wartości niematerialne i prawne – łączna wartość 75.675,93 złotychOpublikował: Magdalena Krobska
Publikacja dnia: 16.02.2024
Podpisał: Marek Janiak
Dokument z dnia: 13.04.2021
Dokument oglądany razy: 637